BigMile Partnership with Topsector Logistics

Topsector Logistiek

Het is voor alle bedrijven zaak dat ze hun CO2-uitstoot terugdringen. Dit is een direct gevolg van de afspraken die het kabinet binnen het Klimaatakkoord heeft gemaakt. Dit begint met het vaststellen van de CO2-uitstoot van de logistiek. Goed inzicht in de CO2-uitstoot van logistieke ketens wordt steeds belangrijker voor vervoerders en verladers. Met dit inzicht kan de uitstoot worden teruggedrongen, en kosten worden bespaard.

Topsector Logistiek heeft als doel om ervoor te zorgen dat alle partijen in de logistieke keten via een uniforme methode de CO2-uitstoot van alle activiteiten in hun logistieke ketens kunnen berekenen en bepalen. Partijen krijgen zo eenvoudig goed inzicht in de CO2 ‘footprint’ van hun logistieke ketens, en kunnen op die manier bepalen waar ze welke besparingen in CO2 uitstoot kunnen bereiken.

Er zijn verschillende methodes om de CO2 footprint te berekenen en de nuttige vervoersprestatie uit te rekenen. Hiermee wordt bedoeld de nuttige verplaatsing van de lading ten opzichte van de inzet van energie. De tool BigMile helpt bij het registreren, calculeren, alloceren en reduceren van de CO2-uitstoot. Het meten maakt verduurzamen van je organisatie hiermee een stuk eenvoudiger. Met hulp van BigMile krijg je inzicht in je logistieke operaties en kun je je prestaties verbeteren. Topsector Logistiek brengt BigMile naar voren als voorbeeld in hoe je deze berekening op een effectieve manier kunt maken. De twee partijen werken samen aan het optimaliseren van de berekeningen om deze, in lijn met de klimaatdoelstellingen, zo up-to-date mogelijk te houden. Want hoe gedetailleerder de inputinformatie op het gebied van lading, herkomst-bestemming en brandstof, des te beter het inzicht in de verbeterpotentie.

Related items

Stay informed

Sign up for the BigMile Newsletter.