BigMile partnership met Lean & Green

Lean & Green

Lean & Green is het leidende CO2-reductieprogramma waar zowel verladers als bedrijven die binnen de logistieke dienstverlening werkzaam zijn aan kunnen deelnemen. Het is ontstaan ​​en wordt verder ontwikkeld vanuit Nederland waarbij al 250 bedrijven deelnemen aan het programma. Het programma heeft als doel om de CO2-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren door het activeren van samenwerkingen, het delen van kennis en het inzetten van slimme en efficiënte maatregelen. Met resultaat, want in Nederland is ruim 700 kiloton aan CO2-uitstoot gereduceerd. Lean & Green helpt bedrijven op weg naar duurzame oplossingen en efficiënte logistieke processen en geeft -door jaarlijks meten van de CO2- erkenning aan de verbeteringen van de CO2 prestatie middels het Lean & Green 5 Star Framework. Het programma is momenteel uitgebreid door heel Europa en is nu uitgerold in 13 andere Europese landen.

CO2-reductieprogramma Lean & Green en BigMile slaan hun handen ineen om samen te werken aan het verder reduceren van de CO2-uitstoot binnen de logistieke sector. Deelnemers aan het Lean & Green programma kunnen de BigMile oplossing ‘Carbon Footprint’ gebruiken voor het rapporteren en alloceren van hun CO2 footprint. Het statische rapport wat hun deelnemers via BigMile kunnen uitrollen helpt de ingevoerde data te valideren. Zo kunnen ze in aanmerking komen voor erkenning van hun CO2 besparende maatregelen.

Door de krachten te bundelen willen de twee partijen zoveel mogelijk bedrijven helpen aan het actief verminderen van hun CO2-uitstoot. Zo hopen ze er samen voor te zorgen dat de logistieke sector klaar is voor een emissievrije toekomst!

Related items

Stay informed

Sign up for the BigMile Newsletter.