Drie uitdagingen in de value chain waar je niet aan ontkomt

Ook binnen de value chain volgen ontwikkelingen elkaar in een razend tempo op. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in vraag en aanbod maken het onmogelijk de value chain in de toekomst met de bestaande tools en methodes te beheersen. We gaan een ander tijdperk tegemoet. Wil je verder komen, dan moet je je aanpak aanpassen. Door de ontwikkelingen te omarmen en integreren in je bedrijfsprocessen, blijf je als verlader, retailer, e-commerce sector of logistiek dienstverlener blijvend een rol van betekenis spelen. Hieronder schetsen we drie uitdagingen in de value chain die zeker op je pad komen.

Drie uitdagingen in de value chain

1. Digitalisering  

De snelheid van veranderingen in de markt vraagt om een geavanceerde digitale aanpak. Digitalisering biedt namelijk veel mogelijkheden op het gebied van end-to-end supply chain visibility. Vooral logistieke ketens van verlader, retailer, e-commerce sector en logistieke dienstverlener hebben daarvan veel profijt. Toekomstige digitale oplossingen en ontwikkelingen geven de partijen een (nog) beter inzicht. Doordat de efficiëntie en effectiviteit continu worden gemeten, kunnen zij hun proces – en daarmee hun concurrentiepositie – significant verbeteren. Dit heeft een positief effect op efficiency in de totale keten, zorgt voor een betere balans tussen performance en kosten en reduceert tegelijkertijd de CO2-uitstoot. Redenen genoeg dus om hiermee aan de slag te gaan.

Remmende factoren
Veel bedrijven missen echter de juiste focus en het juiste stuurmechanisme om hun huidige IT-infrastructuur snel te migreren naar een digitale aanpak. Dat komt enerzijds door hun medewerkers: die zijn gefocust op een bepaalde werkwijze en zitten feitelijk gevangen in het bestaande systeem. Anderzijds zijn de bestaande ICT-systemen – zeker bij grote bedrijven – een remmende factor. Zulke allesomvattend systemen zet niet je zomaar even aan de kant. Bedrijven zijn hierdoor echt aan het worstelen om de veranderingen aan te kunnen.

Meer doen met minder data
Het is zaak eerst helder te krijgen wat nodig is en vervolgens te zorgen dat de juiste mensen aan de juiste knoppen zitten. Bedrijven doen er daarbij goed aan klein te beginnen en processen langzaamaan te upgraden. Het is ook een misvatting dat bij digitalisering álle data onder de loep genomen moeten worden om het proces te optimaliseren. Het is juist de kunst die data te identificeren die de meeste impact hebben op verbetering en groei. Digitalisering geeft je de mogelijkheid eenvoudig de totale keten te scannen. De gegenereerde data maken al snel inzichtelijk waar de black of grey spots zitten. Dan weet je heel precies wat je moet aanpakken om tot betere resultaten te komen. Het motto is: doe MEER met MINDER data!

2. Samenwerking

De bewegelijkheid van de markt en dynamische businessmodellen maken samenwerking noodzakelijk. Omdat bedrijven voor succes afhankelijk van een efficiënte goederenketen, organiseren ze in de huidige situatie dagelijks hun goederenstroom vanuit hun eigen silo.
Veel bedrijven vinden het lastig en soms bedreigend om samen te gaan werken, maar in de toekomst is samenwerken een must om flexibiliteit en continuïteit in de keten te realiseren. Het is een voldongen feit: voor efficiënt supply chain management is samenwerking cruciaal!
Want juist op het snijvlak van operaties zit het grootste verbeterpotentieel. Door data uit de dagelijkse praktijk van verladers, retailer, e-commerce partijen en logistieke dienstverleners te verzamelen en combineren, krijg je concrete en tastbare inzichten. Zo wordt inzichtelijk waar het goed gaat en waar het beter kan. Binnen organisaties, maar vooral ook tussen bedrijven. Omdat zichtbaar is waar de afwijkingen zitten, voer je vervolgens heel gericht verbeteringen door. Dat verbetert je eigen concurrentiepositie en die van de hele keten.

3. Klimaatakkoord

De Parijs klimaatdoelstellingen en het Nederlandse Klimaatakkoord vragen een drastische reductie van CO2-uitstoot vóór 2030. Het Klimaatakkoord maakt een intelligente en sluitende monitoring, een concreet plan van aanpak, periodieke rapportages en het borgen van de voortgang noodzakelijk. Met een stapsgewijze aanpak bied je deze uitdagingen eenvoudig het hoofd. Data en de bijbehorende digitalisering die al bij punt 1 werden genoemd, zijn daarbij onmisbaar. Ook de beschreven samenwerking bij punt 2 maakt het eenvoudiger de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Bestaande platformen maken het eenvoudig
Veel ondernemingen vinden het lastig handen en voeten te geven aan het Klimaatakkoord. Gelukkig is het niet nodig het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn verschillende bestaande platformen waarmee de doelstellingen uit het Klimaatakkoord heel eenvoudig, stap voor stap, dichterbij komen. BigMile bijvoorbeeld biedt een hands on aanpak. Daarmee begin je met het inzichtelijk maken en certificeren van je carbon footprint, waarna je vervolgens op basis van je data en de inzichten die je daarmee krijgt, gerichte stappen zet om die footprint te reduceren. Omdat je in BigMile de data van je samenwerkingspartners kunt opnemen, realiseer je ook een efficiëntere end-to-end supply chain. Zo heeft het Klimaatakkoord niet alleen een positieve uitwerking op het milieu, maar versterk je tegelijkertijd je concurrentiepositie én verbeter je je bedrijfsprestaties.

Stap voor stap verbeteren
Zoals je ongetwijfeld hebt opgemerkt, zijn de hierboven beschreven uitdagingen nauw met elkaar verweven. Digitalisering, data en samenwerking vormen de basis voor toekomstig succes binnen supply chain. Natuurlijk brengen al deze ontwikkelingen en veranderingen hier en daar obstakels op ons pad, maar door ze gezamenlijk en stap voor stap het hoofd te bieden, realiseren we een efficiëntere end-to-end supply chain, waarvan zowel bedrijven zelf, als het milieu de vruchten plukken.

Auteur: Jannie van Andel

Related items

Stay informed

Sign up for the BigMile Newsletter.