BigMile samenwerking met evofenedex

BigMile vernieuwt samenwerking met evofenedex voor CO2-reductie in logistieke ketens

BigMile en ondernemersvereniging evofenedex hebben in 2020 al eens eerder de handen ineengeslagen en zullen ook dit jaar de samenwerking verder ontwikkelen. Na een succesvolle pilotfase hebben de twee partijen hun ambitie om de logistieke sector verder te helpen met de verduurzaming onderstreept middels een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Samen streven ze ernaar bedrijven te ondersteunen in hun uitdaging de CO2-uitstoot te verminderen door kennis en succesverhalen te delen.

Klimaatdoelen in de logistiek

De nieuwe klimaatplannen zorgen ervoor dat bedrijven binnen de logistieke sector voor de opgave staan de komende jaren verder te verduurzamen. Het is daarin belangrijk dat bedrijven die goederen (laten) vervoeren de CO2-uitstoot van hun logistieke activiteiten vaststellen. Zo kunnen ze op een effectieve manier werken aan het verminderen van de emissies. In 2030 moet de CO2-uitstoot al met 30 procent zijn gereduceerd met het uiteindelijke doel per 2050 volledig klimaatneutrale logistieke ketens te hebben. Ketenoptimalisatie, de inzet van multimodaal vervoer en de invoer van emissievrije zones in grote steden moeten dit mogelijk maken.

Recentelijk onderzoek van evofenedex wees uit dat maar liefst 64 procent van de bedrijven met minder dan 20 medewerkers nog geen CO2-inventarisatie hebben verricht. Bij bedrijven met meer dan 20 medewerkers is dat aantal 44 procent. BigMile helpt bedrijven hun CO2-uitstoot exact in beeld te krijgen. Leden van eveofenedex kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van BigMile’s CO2-calculatie- en analysetool.

CO2 footprint rapportages

BigMile Carbon Analytics voor het meten van jouw CO2 uitstoot

BigMile stelt bedrijven in staat de CO2-uitstoot van hun eigen logistieke activiteiten en de uitstoot van de volledige keten in beeld te brengen en kan ook gebruikt worden om te voldoen aan de naderende CO2-rapportageverplichting. De tool is geschikt voor bedrijven met een regionaal of stedelijk dekkingsgebied als voor globaal opererende multinationals die van verschillende vervoersmodaliteiten gebruikmaken. Op dit moment maken al meer dan 200 bedrijven gebruik van BigMile, waaronder Driscoll’s, Ricoh, DHL en Ceva Logistics.

Beide organisaties zetten zich gezamenlijk in om advies te bieden aan bedrijven in hoe ze het beste de reductie van de uitstoot kunnen realiseren. “We vinden het belangrijk dat ondernemers toegang hebben tot de juiste informatie en hulp krijgen om met het verduurzamen van hun logistieke keten aan de slag te gaan.” – aldus Thomas Reitsma (rechts op foto) Manager Vervoer bij evofenedex. “Met BigMile zijn onze leden in staat hun CO2-uitstoot concreet en toegankelijk inzichtelijk te krijgen. Met deze informatie kunnen wij leden verder adviseren op welke manier zij deze uitstoot kunnen reduceren. Zo werken we samen met onze leden aan verduurzaming”

De standaard in CO2 calculatie

“Voor onze missie met het BigMile-platform de wereldwijde standaard te zijn voor CO2-calculatie in de supply chain, is de samenwerking met evofenedex belangrijk.” geeft Jan Pronk (links op foto), Managing Director bij BigMile, aan. “Haar leden zijn de partijen die in de rol van opdrachtgever vaak de logistieke beweging in gang zetten. Samen met hun eigen transportafdeling of hun logistieke dienstverleners kan met BigMile de CO2-voetafdruk van de gehele keten in kaart worden gebracht.” Jan Pronk benadrukt de noodzaak van het vast leggen van de CO2-footprint: “Gezien de naderde rapportageplicht voor CO2 en de aanstaande heffingen op CO2, wordt het belang van een standaard CO2-calculatieplatform waar alle stakeholders op aangesloten zijn enorm belangrijk.”

BigMile is blij om samen met het ledennetwerk van eveofenedex het verschil te kunnen maken in de verduurzaming van de logistieke sector. Zo zorgen we ervoor dat logistieke ketens meer zicht hebben in hun CO2-uitstoot en de reductie ervan. Wil je meer weten over de BigMile oplossing? Mail dan naar info@bigmile.eu.

Related items

Stay informed

Sign up for the BigMile Newsletter.