BigMile is nu Smart Freight Centre (SFC) Accredited Partner

BigMile is nu Smart Freight Centre (SFC) Accredited Partner

BigMile maakt bekend dat het door Smart Freight Centre is geaccrediteerd om berekeningen van broeikasgasemissies voor vracht- en logistieke operaties te leveren die in overeenstemming zijn met de methodiek van het Global Logistics Emissions Council Framework for Logistics Emissions Methodologies. Het zogeheten GLEC Framework is een wereldwijd erkende methodologie voor het meten van broeikasgasemissies van verschillende vervoerswijzen.

Vandaag de dag is de transportsector verantwoordelijk voor ruwweg 22 procent van de totale energiegerelateerde emissies, die, afhankelijk van de bron, 14 tot 16 procent van de wereldwijde emissies uitmaken. Om transportemissies terug te dringen, moeten bedrijven deze in alle transportmodaliteiten meten, van vrachtwagenvervoer tot lucht- en waterwegen.

Om bedrijven te helpen bij het in kaart brengen en visualiseren van de emissies die voortvloeien uit hun logistieke keten, biedt BigMile een softwareoplossing die is ontwikkeld om transportgerelateerde CO2-uitstoot te berekenen, toe te wijzen en te rapporteren. De methodologieën voor het meten van koolstofemissies variëren en BigMile ondersteunt verschillende. “We zijn trots dat we nu een SCF Accredited Partner zijn”, zegt Glenn Taylor, Head of Technology bij BigMile.

GLEC Framework

Het GLEC Framework is opgesteld door Smart Freight Centre en is een wereldwijd erkende methodologie voor geharmoniseerde berekening en rapportage van de logistieke footprint in de multimodale toeleveringsketen. Het kan worden geïmplementeerd door verladers, vervoerders en logistieke dienstverleners.

“Verbetering van de standaardisatie is dringend noodzakelijk. Door een door de SFC geaccrediteerde partner te kiezen voor accounting en rapportage, kunnen bedrijven erop vertrouwen dat de GLEC Framework-methodologie correct wordt toegepast”, aldus Moritz Tölke van Smart Freight Centre.

“Wij willen bedrijven zo goed mogelijk helpen om hun transportgerelateerde koolstofuitstoot te verminderen. Als toonaangevend softwarebedrijf voelen wij ons verplicht om berekeningen eenvoudig, betrouwbaar en vergelijkbaar te maken. De formele accreditatie door Smart Freight Centre toont niet alleen aan dat onze berekeningsmethodologie is afgestemd op het GLEC Framework, maar het onderstreept ook dat we belang hechten aan de robuustheid en betrouwbaarheid van de berekeningsmethoden die we in onze oplossing aanbieden”, aldus Taylor.

Related items

Stay informed

Sign up for the BigMile Newsletter.