BigMile unterstützt Ricoh Europe bei der Nachhaltigkeit

Ricoh Europe wil in 2050 CO2 neutraal transporteren

Ricoh Europe heeft als doelstelling om in 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 2015. ‘We onderzoeken momenteel het effect van het verleggen van transport naar andere modaliteiten. De software van BigMile helpt ons scenario’s door te rekenen’, zegt Stef Jacobs van Ricoh Europe.

In 2050 moet de hele waardeketen van Ricoh CO2-neutraal zijn. Om dit te realiseren gebruikt de Japanse multinational de zogenoemde back-casting methode. In deze aanpak worden eerst de einddoelen vastgesteld en vervolgens worden er streefwaarden als mijlpalen gesteld op weg om deze doelen te behalen.

Streefwaarden in scope 3

Een van die streefwaarden is om 2030 de uitstoot in scope 3 van het Greenhouse Gas Protocol (wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen) met 40 procent te reduceren. En dat heeft de nodige implicaties voor het werk van Stef Jacobs, transport supervisor bij Ricoh Europe.

Scope 3 betreft namelijk de indirecte uitstoot van CO2, die wordt veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties. Aangezien Ricoh Europe alle transportactiviteiten uitbesteedt, vallen in scope 3 dus alle logistiek dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de fysieke distributie, van zowel het eindproduct als de reserveonderdelen.

Transport verleggen

Vanuit het distributiecentrum in Bergen op Zoom (Nederland) worden alle Ricoh-zendingen van en naar bestemmingen in EMEA bij externe vervoerders gepland. Jacobs is belast met het reduceren van de CO2-uitstoot van zowel het inbound als outbound transport met gemiddeld 4 procent per jaar. ‘BigMile biedt ons inzicht waar de meeste uitstoot zit en daarop nemen we maatregelen. We kijken dan niet zozeer naar regio’s maar we onderzoeken de effecten wanneer we het transport naar een andere modaliteit verleggen’, legt Jacobs uit.

Als voorbeeld noemt hij het pilotproject dat momenteel loopt. De zendingen naar Rusland vervoert Ricoh nu hoofdzakelijk over de weg. Momenteel onderzoekt de leverancier van print- en IT-oplossingen de mogelijkheden om deze lading per trein te gaan vervoeren. ‘BigMile helpt ons hier met het doorrekenen van scenario’s; wat de impact is op de CO2-uitstoot’, vertelt Jacobs. ‘We hebben ontdekt dat het verleggen van modaliteiten meer effect heeft op lange afstanden. Het vervoer naar Duitsland bijvoorbeeld gaat ook over de weg, maar de afstand van Nederland naar Duitsland is net te kort om tot een railoplossing te komen. Dat loont niet.’

Brandstofdata

Omdat Ricoh in scope 3 de meeste impact kan maken, ligt er een behoorlijke druk op de CO2-reductie van de transport-gerelateerde activiteiten. Dat is niet de makkelijkste klus omdat Ricoh hier geen directe invloed kan uitoefenen. Jacobs: ‘We zijn afhankelijk van externe partijen voor het aanleveren van data. We ontvangen wel emissiegegevens of een rapport van diverse vervoerders, maar dit zijn statische getallen. We rekenen daarom nu nog grotendeels met generieke getallen. We zouden graag weten welke data erachter ligt en bijvoorbeeld met echte brandstofgegevens gaan werken. We merken dat het lastig is om deze gegevens van vervoerspartners te krijgen. Vooral bij grote corporates gaat er veel tijd overheen om de juiste mensen aan te haken.’

Ook ziet hij dat veel vervoerders nu andere prioriteiten hebben. ‘Stijgende containerprijzen, Covid-19 en chauffeurstekorten krijgen momenteel meer aandacht dan duurzaamheid. Ze hebben wel iets anders aan hun hoofd dan de CO2 taks.’ Jacobs hoopt dat in wet- en regelgeving op Europees niveau wordt geregeld: ‘Elk land doet nu nog zijn eigen ding. Het zou een hoop schelen als het op Europees niveau wordt aangepakt.’

Related items

Stay informed

Sign up for the BigMile Newsletter.